Ydelser

Vi tilbyder ydelser der kan føre dit byggeprojekt helt fra skitsefasen til det færdige byggeri

Bygherrerådgivning

Vi rådgiver og vejleder bygherrer inden for privat, erhverv og offentligt byggeri. Vi følger projekter fra start til slut og varetager dine interesser som bygherre bedst muligt for at projektet bliver en succes.

3D visualiseringer

Vi bruger 3D visualisering til udvalgte projekter. 3D giver næsten fotorealistiske billeder, så det bliver langt nemmere at forholde sig til materialevalg, form og overflader som mursten, tagsten og vinduer.

Økonomisk overslag

Kan det betale sig? Bliver det for dyrt? Det koster at bygge, men ved du præcist hvad projektet ender med at koste? Vi kan hjælpe med at give dig et økonomisk overslag, som kan indikere prisen på dit projekt.

Energiberegninger, varmetabsrammer og livscyklusanalyser

Ved nybyggeri skal der udarbejdes energiberegninger og livscyklusanalyser. Ved tilbygninger skal der udarbejdes en varmetabsberegning. Vi hjælper med alle 3 beregninger

Myndighedsdialog og ansøgning om byggetilladelser

Når der skal bygget nyt, bygges om eller bygges til, så skal man huske at søge om byggetilladelse. Vi sørger for at udarbejde og indsende ansøgningsmaterialet til myndighederne, så dit byggeri overholde alle gældende krav.

Projektforslag, planer, facader og konstruktioner

Et projektforslag er typisk en videreudvikling af skitse- eller dispositionsforslaget. Det er altså her det vil fremgå hvordan byggeprojekter kan realiseres. Projektforslaget fastlægger rammerne til det endelige byggeri.

Andre ydelser

 • Indretning, materialesammensætning og inventar
 • Salgsmateriale
 • Byggeprogram
 • Dispositionsforslag med rumdisponering
 • Projekteringsledelse og koordinering
 • Detaljeret hovedprojektering i CAD/REVIT
 • Udbudsbeskrivelser
 • Udbud og licitation
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn og kvalitetssikring
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner og modeller
 • Afleveringsforretning
 • 1 og 5 års eftersyn
 • BIM projektering
 • Projekttilpasset IKT-Struktur
 • Færdigmelding og håndtering af teknisk dokumentation
 • Rådgivning omkring lovliggørelse af byggeri